VHK Põhikoolis, Toomkoolis, Püha Miikaeli Koolis (VHK partner -erakool) toimub ühine tutvusuuring. Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Tutvusuuringu kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta osaleda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele:

Avalduse ( vorm kohapeal olemas ) vastuvõtt tutvusuuringule/katsetele toimub tööpäevadel15.-22.detsember ja 11.-21.jaanuarini gümnaasiumi maja valvelauas, aadressil Vene 22 kella 8.00-18.30.

Palume kaasa võtta lapse pilt 3x4cm

Tutvusuuring viiakse läbi kahes osas:

Tutvusuuringu I osa

Tutvusuuringu esimene kirjalik osa lapsele toimub laupäeval 23.jaanuaril
aadressil Vene 13, algkooli majas, I, II ja III korrusel.

Täpne I vooru alguse kellaaeg pannakse siia üles hiljemalt reedel 22.jaanuaril kell 16.00.

Täpsed nimekirjad, kus ruumis ja mis korrusel lapse tutvusuuring toimub, paneme üles algkooli laupäeva hommikul. Abiks ruumi leidmisel on ka VHK põhikooli õpilased.

Kaasa palume lapsel võtta harilik pliiats, teritaja  ja kustutuskumm!
Tutvusuuringu pikkus on umbes tund aega. Samal ajal kui laps on tutvusuuringul palume vanematel täita küsimustik ( kaasa kirjutusvahend ).
Erivajadustega laste vanematele ( avaldusel märgitud  soov astuda väikeklassi ) teatatakse täpne tutvusuuringu kellaaeg reedeks 22.jaanuariks.

Tulemustest teavitatakse kooli kodulehe kaudu hiljemalt 28.jaanuaril kell 16.00

Tutvusuuringu II osa

Tutvusuuringu I osas nullkriteeriumi ületanud õpilaskandidaatidele toimub laupäeval 30.jaanuaril tutvusuuringu II suuline osa lapsele ja vestlus vanematele. Täpsem info saadetakse 29.jaanuariks lapsevanema meilile.

Eelkooli õppetöös MITTE OSALEVATELE lastele toimub muusikaliste võimete test laupäeval 30.jaanuaril.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel. Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist

lisainfo pk-sekretar@vhk.ee

 

Tutvusuuring Miikaeli Ühenduse eelkooli õppetöös OSALEVATELE lastele:

Kõigile MTÜ Miikaeli Ühenduse eelkooli vanematele on tutvuuuringute korralduse info saadetud meilile.

VHK Muusikakooli muusikaliste võimete test

Eelkooli lastele, kes ei käi muusikakooli ettevalmistus rühmas ( esmaspäeval, teisipäeval või kolmapäeval kella 16.40-17.40) toimub muusikaliste võimete test laupäeval 23.jaanuaril.

VHK Muusikakooli eelkoolis õppivate laste muusikaliste võimete test viiakse läbi muusikakooli tunni ajal.

Muusikaliste võimete testile saab registreeruda eespool nimetatud tutvusuuringus osalemise avaldusel. Infot testi kohta saab siit http://vhk.ee/muusikakool/muusikaliste-voimete-avaldumise-testist