SA Püha Miikaeli Kolleegiumi asutasid 2007. aastal Miikaeli Ühendus ja MTÜ Caritas Eesti.
Sa Püha Miikaeli Kolleegiumile kuulub eralasteaed Aiake