Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu. (Ps 127:1)

 

Mihklipäevast 2013 mihklipäevani 2014

Üks aastaring on jälle täis saanud ja käes aeg, mil meil on tavaks korraks tagasi vaadata, et tehtu üle rõõmustada ning sellest rõõmust ammutada jõudu ja julgust edasi minna.

Initsiatiivikad vanemad ja suuremeelsed toetajad

Ka sel aastal oleme korduvalt tõdenud, et meil on vanemate näol  tugev seljatagune, mis väljendub nii uutes algatustes kui ka algatatud ettevõtmiste varmas toetamises.

  • 98 lapse vanemad leidsid 2013/14 õppeaastal võimaliku olevat toetada ka kellegi teise õpinguid, makstes kõrgemat õppemaksu. See võimaldas Miikaeli Ühendusel teha õppemaksusoodustusi 169-le lapsele (s.h 11 täielikku vabastust).
  • Heategevusliku jõululaadaga kogusime üle 10 000 euro, mis kulub huvikoolide õppetingimuste parandamiseks: Kunstimajas Olevimäel on alustatud rõske keldri renoveerimist õdusaks kunstiklassiks; muusikakooli seinad tuleb lähitulevikus muuta helikindlaks (muusikaõpetajatel palume veel varuda kannatust!). Mailaadaga koguti rekordiliselt pea 14 700 eurot. Eriti rõõmustas Miikaeli kooli vanemate initsiatiiv korraldada Mailaada tütarlaat – Vene 31 maja õuel ja ees tänaval toimunud meeleolukate tegevustega kogusid vaid kahe klassi vanemad üle 1200 euro, millest osa läks sihtotstarbeliselt Vene 31 hoovi vihmaveeäravoolu süsteemi ehituseks.
  • Paljud vanemad on mures olnud laste turvalisuse pärast tänaval liikudes. Kevadel haarati härjal sarvist ja kutsuti ellu projekt „Vene tänav – elav koolitänav“. Selle tulemusena toimus õuesõppenädal Vene tänava koolides, plakatite ja flaierite abil kutsuti lapsi üles liikuma jalgsi, ratta või tõuksiga, vanemaid aga leidma alternatiive laste autoga kooliukse ette toomisele.
  • Vastu suve algatas kooli hoolekogu mõtte teha korda aastaid nukras seisukorras püsinud põhikooli hoov, et lastel tekiks võimalus vahetunde värskes õhus veeta. Üleskutse annetada hoovi rekonstrueerimistöödeks leidis vanemate hulgas palju positiivset vastukaja. Kogutud 9731 euroga, osaga mailaada tulust ning ka lapsevanemate vabatahtliku töö tulemusena peaks septembri lõpuks hoovikorrastamise 1. etapp õnnelikult lõpule jõudma.
  • Suvel tehtud tööde tulemusena õnnestus laste õppetingimusi parandada veel mitmes kohas. Vene 31 hoone saal sai uhke tammepõranda ja renoveeritud aknad. Pühavaimu 8 majas said väikeklassid endale kenad ruumid, oma osa selles oli ka väsimatu õde Mary vahendusel meid regulaarselt abistava Pühima Vere ordu õdede annetustel. Soomes lammutamisele minevast koolimajast päästeti tänu ärksale lapsevanemale ja vabatahtlikele töökätele hulk korralikku koolimööblit.
  • Oleme väga tänulikud kõigile, kes jätkuvalt on annetanud Õpilaste Abistamise fondi (aasta jooksul kokku 6610 eurot, millest oleme maksnud stipendiume majanduslikes raskustes noortele, toetanud andekate laste huviharidust, klassiekskursioonil osalemist jm), fondi „Pime laps VHK-s“, noortele emadele ja raamatukogule.

Lapsed ja õpetajad

Kõik eelnev kaotaks mõtte, kui ei oleks lapsi, kelle edusammudest rõõmu tunda ja kelle pärast muretseda, ja õpetajaid, kes laste hea käekäigu nimel päevast päeva pühendunult töötavad. Loetelu õpilastest, kes möödunud aasta jooksul on osalenud spordi- ja ainevõistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel, kontsertidel ja etendustel, festivalidel ja näitustel, tuleks väga pikk. Liiatigi, et paljud edusammud jäävad laiema avalikkuse eest varjule, aga pole ühe lapse isikliku arengu seisukohalt vähemtähtsad. Seetõttu piirdugem siinkohal vaid mõne tavapärasest koolielust esiletõusva sündmuse nimetamisega.

  • VHK 2014. aasta omaloomingukonkursi teemadeks olid “Elumustrid” ja “Uks imede maailma”. Aastaid mõeldud mõte, et omaloominguvõistlus võiks laieneda ka teistele koolidele, hakkab tasapisi realiseeruma – märtsis Kullo lastegaleriis avatud näitusel “Elu mustrid. Uks imede maailma” võisime imetleda lisaks Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Püha Miikaeli Kooli õpilastele ka Ristiku Põhikooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste töid. Loominguline aasta kulmineerus traditsioonilise kevadkontserdiga Estonia kontserdisaalis, kus erinevate kunstiliikide sümbioosis osales üle 300 lapse, noore, õpetaja ja lapsevanema.
  • Ühe sümboolse teetähiseni jõudsid sel aastal mitu meie muusikakollektiivi. Jaanuaris tähistasime Püha Miikaeli Poistekoori 25. sünnipäeva ja plaadi „Maarjamaa kiituslaul“ valmimist. Meie vaprate laulupoiste taset hinnati kõrgelt ka Euroopa noortekooride festivalil Leccos. Märtsis tuli VHK Gümnaasiumi kammerkooril välja plaat „Kanna sa kõrgele…“ ja juunis tähistas Muusikamaja Tütarlastekoor oma 20. tegevusaastat kontserdiga Mustpeade majas. Septembris aga sai valmis Tuuleviiuli kauaoodatud plaat. See folkviiuliansambel on heaks näiteks, kuidas muusika ühendab eri koolidest, eri rahvustest ja eri vanuses inimesed heatujuliseks seltskonnaks, kelle musitseerimisest osasaamine on puhas rõõm.
  • Head meelt teeb, kui meid meie ettevõtmistes toetatakse ja aidatakse, aga samavõrd tuleb hinnata inimesi, kes suudavad mõelda ja tegutseda laiemalt. Miikaeli Ühenduse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskusest saavad abi ka pered väljapoolt meie oma kogukonda. Meie vilistlased ja noored meesõpetajad otsustasid proovida kujundada nooremas põlvkonnas teadusliku mõtlemise algeid – kirjutasid haridusministeeriumile projekti, said toetust ja katsetasid oma ideid märkimisväärse eduga VHK põhikooli vanemate klasside peal. Tulemusena valmis põhjalik ja huvitav õppematerjal, mis saab peatselt kättesaadavaks kõigile koolidele.   Tänuväärsete algatuste hulka kuulub kindlasti ka uue eriala – majanduse – avamine gümnaasiumis, et kasvatada sotsiaalselt vastutustundlikke majandusinimesi.

Suur tänu lastele, noortele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, vanematele ja vanavanematele, toetajatele ja annetajatele; aga samuti koostööpartneritele:

Theatrum, Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Transpordiamet, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Kooriühing, Haridus- ja Teadusministeerium,  Tallinna Lastehaigla, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, vanalinna päevade korraldustoimkond, Kohila vald, Poola Suursaatkond, Eesti Kirikute Nõukogu, Rooma-Katoliku Kirik Eestis, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, reklaamifirma Divisjon, Kesäpääskyd RY jpt.

Ilusat mihklipäeva soovides

Tiina Veismann

Miikaeli Ühenduse tegevdirektor