Head VHK pere liikmed, toetajad ja mõttekaaslased!

Kui tavaliselt kipume aina mõtlema sellele, mis on tegemata ja mida oleks vaja teha, siis mihklipäeval kui kooli sünnipäeval võib korraks tagasi vaadata ja tõdeda, et aasta jooksul on ühiste jõududega üpris palju korda saadetud.

Lapsed

Muidugi on kõige rohkem põhjust uhke olla meie laste üle, kes on, nagu ikka, andekad, tarmukad ja mitmekülgsed. Ühtviisi tublilt tegeletakse muusika, kunsti, teatri ja filmiga, osaletakse spordi- ja ainevõistlustel, korraldatakse kontserte ja heategevusaktsioone, ollakse loomingulised ja ühiskondlikult aktiivsed. Viimast on märganud ka laiem avalikkus – VHK õpilastele on  osaks langenud nii 2012. aasta hea eeskuju, Tallinna tegusa  õpilase kui aasta missiooniinimese tiitel. VHK abiturientide mõtlemis- ja väljendusküpsusest võisime rõõmu tunda kunstikooli lõpunäitusel “CONVIVENCIA”, teatrikooli diplomietendusel „Palju kära ei millestki“, muusikaharu lõpetajate kontsertidel, kooliajalehte TASKU lugedes jm.

Vanemad

Lapsevanemad on koolile asendamatuks partneriks. Eelmisel sügisel sai tänu vanematele ja Lions Club Tallinn Vanalinna liikmetele koristatud rämpsust Pühavaimu 8 pööning ning pestud Olevimäe tn uute ruumide aknad. Seejärel õmblesime kõik kaisukarusid, et toetada pimedate laste õpinguid tavakoolis. Jõululaadaga õnnestus taas ületada eelnevad tulurekordid ning mailaat lisas tubli panuse meie remondifondi. Varasemast suurejoonelisemaks kujunes ka puhtalt lapsevanemate jõududega korraldatud heategevuslik kunstioksjon, millega koguti raha tugispetsialistide töö toetamiseks. Vanematest moodustunud töögrupid  on pakkunud koolile abi ka toitlustusprobleemide lahendamisel ning alko- ja narkoennetusprogrammi käivitamisel, nõustanud koolikorralduslikes, juriidilistes ja hariduspoliitilistes küsimustes. Suvel pea kõigis meie majades toimunud remonditööde ja ümberehitustega poleks me samuti vanemateta toime tulnud – abistati nii materjalide, sisustuse kui rahalise toetusega. Koolikogukonnale tuli appi ka linn ja nii said korda ka lastele lausa ohtlikuks muutunud peegelsaali põrand ja gümnaasiumi fassaad.

Traditsioonid

Majanduslikult kitsaste olude kiuste on meie õpetajate, õpilaste ja vanemate kogukond suutnud elujõulisena hoida kõiki traditsioonilisi ettevõtmisi: laulu- ja draamafestivali, jõulumüsteeriumi ja 9ndike jõuluetendust, elamuspäeva (millest sel aastal said osa ka Tartu Katoliku kooli õpilased), kunstinäitusi, Vaba Lava, Teatrilaulude õhtuid jpm. Selle aasta omaloominguvõistlus kutsus põlvkondadevaheliste sidemete üle mõtisklema ka emad-isad, vanaemad-vanaisad ja teised pereliikmed. Ka iga-aastane Estonias toimuv kevadkontsert oli pühendatud põlvkondade ja pärandi teemale. Veebruaris andis õde Mary 90. sünnipäev meile võimaluse nii endale meenutada kui laiemale avalikkusele teadvustada, kui palju eest võlgneme tänu sellele teiste teenimisele pühendunud inimesele: õde Mary on toonud meile nii inglise keele kui usuõpetuse programmi, kindla distsipliini süsteemi kui heategevuslike laatade traditsiooni, samuti julgustanud ja toetanud pimedate laste õpet tavaklassis.

Missioon

VHK-s on alati valitsenud põhimõte, et keskkonda, kus igaüks end hästi tunneks, ei saa luua ainult oma kitsas ringis, vaid jõudumööda on vaja seista ka elutervete suundumuste eest ühiskonnas. Nii on aastaid aidatud teisi koole laste arengu jälgimise süsteemi väljatöötamisel ja jagatud oma kogemusi erivajadusega lastega toimetulekul. Nüüd on käsil nõustamiskeskuse loomine, et muuta see tegevus süsteemseks. Miikaeli Ühenduse osalusel loodud fond Meie Pärand on seminaride korraldamise kaudu hoidnud ülal arutelu Katariina kloostrikompleksi ja laiemalt vanalinna kui kultuuripärandi oleviku ja tuleviku teemadel. Möödunud sügisel tõstatasid VHK hoolekogu ja gümnaasiumi õpilasfoorum vanalinnas paiknevate ööklubide probleemi. Maarjamaa Haridusselts püüab luua kristlike koolide võrgustikku ja koondada kogukonnal põhinevaid erakoole, et seista haridussüsteemi eest, kus on teretulnud perekondade soov laste haridusse panustada ja oma tõekspidamistele vastavaid koole luua. Miikaeli Ühendus püüab ka ise sellist initsiatiivi toetada: sel sügisel alustasid Püha Miikaeli Koolis poiste- ja tüdrukuteklass, PMK filiaalina aga Kohila Mõisakool; peavarju pakume oma maja leidmiseni ka Püha Johannese Koolile.

Lisaks tugevale kogukonnale on meid ettevõtmistes toetanud ja meile heaks koostööpartneriks olnud SA Theatrum, Fond Hereditas, Avatud Eesti Fond, Rahvakultuuri Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Eesti Kooriühing, Lion’s Club, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Poola Suursaatkond, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda, Tallinna Haridusamet, Vanalinna Selts, Peeter-Pauli kogudus jpt.

Suur tänu kõigile!

Tiina Veismann

Miikaeli Ühenduse tegevdirektor

Mihklipäeval 2013