Miikaeli Ühenduse poole on pöördunud hea tahtega inimesi sooviga toetada regulaarselt mõne konkreetse lapse õpinguid. Seetõttu oleme loonud õpilaste abistamise fondi, eesmärgiga aidata raskesse majanduslikku olukorda sattunud perede või perekondliku toeta jäänud lastel jätkata õpinguid ning arendada oma eeldused võimeteks.

Toetus võib olla sihtotstarbeline (huvikooli õppemaksu tasumiseks, erialaseks enesetäienduseks, raamatute, teatri- ja kontserdipiletite ostmiseks vms) või lihtsalt annetaja poolt vabalt määratletud summa. Annetajal on õigus saada informatsiooni toetatava lapse käekäigu kohta.

Inimestel, kes soovivad mõnd last toetada, palume täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust Tiina Veismanniga (tiina@vhk.ee; 6996111). Annetusi saab teha MÜ arvelduskontole 10220032807012 SEB pangas, selgitusse märkida “Annetus ÕAF-ile”.