10.11 on mardipäev. Püha Miikaeli Kooli 1.klassid peavad mardisimmanit üheskoos VHK 1. klassidega.
2. ja 3.klassid osalevad mardirongkäigus, mis läheb Toompeale.
4. klassid lähevad Raekoja platsile, et soovida linnaisadele head läbisaamist ja koostöömeelt, linnakodanike huvide arvestamist ning eriti palju jõudu laste ja noorte eest seismisel.