MTÜ Miikaeli Ühendus kuulutab välja konkursi viieteistkümne õpilasstipendiumi väljaandmiseks. Stipendium on mõeldud 6-16-aastastele Ukrainast päris lastele ja noortele, et neil oleks võimalik osaleda suvelaagrites juunist augustini k.a. Stipendiumi eesmärk on eesti keele oskuse parandamine, võimaluste pakkumine, et parandada oma eesti keele oskust ning anda võimalusi selle kasutamiseks suheldes omavanuste kohalike laste ja noortega. Vabas vormis avaldus koos laagri kirjelduse ja maksumusega palun saata vähemalt kaks nädalat enne laagri algust, aga mitte hiljem kui 7. augustil e-kirjaga miikael@colleduc.ee.

MTÜ Miikaeli Ühendus kuulutab välja konkursi süvendatult eesti keele õppimiseks suvevaheajal Ukrainast sõjapõgenikuna Eestisse tulnud õpetajale, kes muus osas vastab pedagoogi kvalifikatsiooninõutele, omab lisaväljaõpet psühholoogias ning vähemalt 5-aastast kogemust kooli juhtimisel (kooli direktor, direktori asetäitja või õppealajuhataja). Kasuks tuleb varasem Eesti, selle kultuuri ja ajaloo tundmine. Vabas vormis avaldus palun saata 29. juuniks e-kirjaga miikael@colleduc.ee.