Laada tulu kasutatakse VHK põhikooli hoovi väljaehitamise lõpetamiseks, Püha Miikaeli kooli õppekeskkonna parandamiseks ja huvihariduse heaks. Tänu kõigile, kes osalesid!

Laada tulu saab suurendada, tehes annetuse Miikaeli Ühenduse arveldusarvele EE791010220032807012, selgitusse märgusõna LAAT.