Eelkooli võtame vastu reeglina 6-aastaseid lapsi, kes soovitavalt elavad Tallinnas ja peavad sügisel 2018 minema I klassi.

info: eelkool@vhk.ee

Siit avalduse vorm 17-18 õa saate avalduse vormi alla laadida ja digiallkirjastatult saata e-posti aadressile eelkool@vhk.ee kuni 1.septembrini.

Hilisematele soovijatele võimaldame koha eelkoolis vabade kohtade olemasolul.

Avalduse alusel lisatakse laps eelkooli nimekirja.

Avaldust on võimalik täita ka kohapeal paberkandjal Vene 22, gümnaasiumi valvelauas, tööpäeviti 8.00-18.00 v.a. 23.juuni kuni 25.august.

Kinnituskirjad saadetakse lapsevanema meilile kahe nädala jooksul peale avalduse laekumist.

Eelkooli läbimine ei kindlusta kohta Vanalinna Hariduskolleegiumi ega Püha Miikaeli Kooli  I klassis.

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas (2,5 tundi korraga). Traditsioonilised rühmade õppetöö ajad on olnud E/K ja T/N kell 14.00-16.30.

Kindlasti tuleb valikusse ka teisi ajavariante.

Täpne tunniplaan selgub nädal enne eelkooli algust, kuna õppetöö toimub VHK algkooli ja PMK ruumides ja on seotud algkooli tunniplaaniga.

Lapse rühma ja õpetaja valib lapsevanem ise läbi kooli kodulehe. Täpsem info saadetakse lapsevanema meilile.

2017/2018 õppeaasta eelkooli õppemaks on 96 eurot kuus.

Õppetöö kestab 18.septembrist 2017 kuni 19.aprillini 2018

lisainfo: eelkool@vhk.ee

eelkooli infovoldik

Muusikakooli eelkool on lastele tutvumiseks erinevate ja põnevate pillidega ning ettevalmistuseks muusikakooli sisseastumiseks. Tunnid sisaldavad
tutvumist erinevate instrumentidega neid kuulates ja mänguvõimalusi proovides, rütmiõpetust, laululist tegevust, rütmi-, laulu- ja liikumismänge,
programmilise muusika kuulamist ning musitseerimist keha- ja rütmipillidel. Muusikakooli eelkooli õppetöö kestab poolest septembrist 2017 märtsini 2018.
Õppetöö toimub 1 kord nädalas õhtustel aegade kohe pärast elkooli tunde.
2017/2018 õppeaasta muusikakooli eelkooli õppemaks 21 eurot kuus

Registreerimise link : https://docs.google.com/a/vhk.ee/forms/d/1RhWvEli51EaK-CXgCBKRFZbzFtsmMMTq9j3vASyLNDY/viewform?c=0&w=1

Lisainfo: tanvel@vhk.ee