Miikaeli Ühenduse keeltekeskus on erahuvikool, mis pakub erinevaid keeleõppeprogramme VHK põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Samas korraldab MÜ keeltekeskus ka õhtuseid keelekursuseid, mis on avatud lisaks õpilastele ka õpetajatele ning lapsevanematele.
Õpe MÜ Keeltekeskuses on tasuline.

Inglise keele programm
Miikaeli Ühenduse inglise keele intensiivõppeprogramm põhineb õde Mary Venard’i koostatud algkooli inglise keele programmil, mis arvestab väikelapse arengu iseärasustega ja tugineb kristlikule väärtussüsteemile. Kasutatakse metoodikat “inglise keel emakeele meetodil” (Total Immersion Method). Inglise keele õpe toimub alates 1.klassist ja 5 tundi nädalas kogu põhikooli osas. Kogu õpetus toimub inglise keeles. 6.-8. klassis on üks tund nädalas asendatud ingliskeelse õppeainega (Inglismaa ajalugu või teadus).

C-keelte kursused
MÜ Keeltekeskus korraldab erinevate võõrkeelte õpet õhtusel tunniplaanivälisel ajal. Rühmad on avatud nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Õppeaasta jooksul toimub kaks 35-tunnist kursust. Registreerimiseks avatud rühmad alustavad tööd, kui osalejaid on vähemalt 10.

Inglise keele programm
Miikaeli Ühenduse inglise keele intensiivõppeprogramm põhineb õde Mary Venard’i koostatud algkooli inglise keele programmil, mis arvestab väikelapse arengu iseärasustega ja tugineb kristlikule väärtussüsteemile. Kasutatakse metoodikat “inglise keel emakeele meetodil” (Total Immersion Method). Inglise keele õpe toimub alates 1.klassist ja 5 tundi nädalas kogu põhikooli osas. Kogu õpetus toimub inglise keeles. 6.-8. klassis on üks tund nädalas asendatud ingliskeelse õppeainega (Inglismaa ajalugu või teadus).

Õhtused keeltekursused

MÜ Keeltekeskus korraldab erinevate võõrkeelte õpet õhtusel tunniplaanivälisel ajal. Rühmad on avatud nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Õppeaasta jooksul toimub kaks 35-tunnist kursust. Registreerimiseks avatud rühmad alustavad tööd, kui osalejaid on vähemalt 10.

 Tutvustus
Õhtused keelekursused
Total immersion method