Miikaeli Ühenduse (MÜ) arengukeskuse juhataja on Irja Tuus.

Arengukeskuse alla kuuluvad:

  • täppisteaduste kool
  • täiend- ja süvaõppekool
  • majandusõpe
  • muusikakool

MÜ arengukeskus on loodud eesmärgiga tagada Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastele reaal- ja loodusteaduslikes ainetes sügavam baas. Lisaks gümnaasiumi reaalklasside igapäevaõppele toetatakse arengukeskuse täppisteaduste kooli kaudu 3.5. klassi õpilastele toimuvat robootikaringi, põhikooli õpilaste õppetegevust reaalainetes, gümnasistide praktilisi töid ja õppekäike. Arengukeskuse tegevusaastatel on arendatud välja laborid põhikoolis ja gümnaasiumis. Viimasega töö veel käib.

täiend- ja süvaõppekooli kaudu saavad toetust ja abi õpilased, kellel on tekkinud raskusi teatud õppeainetes, kuid samaväärselt pakume huvilistele võimalust tegeleda mõne ainega sügavamalt, kui kooliprogramm seda võimaldab. Täiend- ja süvaõppekooli töös on võimalik osaleda ka teiste koolide õpilastel.

Majanduse õpetamise eesmärk on suurendada sotsiaalselt aktiivsete noorte hulka ühiskonnas, andes neile 3 õppeaasta jooksul arusaamine ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimuslikke oskusi.

Arengukeskus koordineerib VHK loodusteaduslike ainesektsioonide tööd, majandusklasside õpet, toetab aineõpetajaid ja tagab töörahu.

muusikakool on erahuvikool, mis pakub erinevaid pilliõppe võimalusi igas vanuses õpilastele.  Muusikakoolis on võimalik õppida kõiki klassikalisi instrumente, Suzuki õppe meetodil viiulit, grupikitarri ja muusikaproduktsiooni. Vastuvõtukatseid ei ole, õppima saab tulla vabade kohtade olemasolul. Õpe MÜ muusikakoolis on tasuline. Õppida soovijatel palun kirjutada karin@vhk.ee.

Projekti “Noored komponeerima” toetasid Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium.