Seekordsete vanalinna päevade teema on “Elavad tänavad”. Kuna Vene tänava ümbruses tegutseb praegu neli kooli – VHK, Püha Miikaeli Kool, Püha Johannese Kool ja Tallinna Toomkool – ning lisaks muusika- ja kunstikool, siis on tegemist tõeliselt elava tänavaga. Nii tegimegi vanalinna päevadeks projektitaotluse “Vene tänav – elav koolitänav”. Idee oli  tuua vanalinna päevade nädalaks (26.-31. mai) võimalikult palju koolitegevust tänavale. Selleks otstarbeks on sisutatud ka kolm vabaõhuklassi: Vene 13 muusikaklassi ees tänaval, põhikooli hoovis ja gümnaasiumi rohelises aias. Vene 22 värava kõrvale õigeusu kiriku poolsesse nurka tuleb tänavapinksi laud, Vene 22 hoov jääb pallimängudeks ja vabadeks tegevusteks. Kehalise tundide ajal toimuvad 5.-9. klassidele orienteerumismängud vanalinnas; kunstitundides tehakse turvalise ja tervisliku liikumise teemalisi plakateid, teretulnud on laste musitseerimine vahetundide ajal tänaval jne.

Tallinna transpordiamet paigutab selleks nädalaks Vene tn äärde parkimise-peatumise keelumärgid, kuid autode sissesõitu ei keela. Seetõttu on reklaamifirma Division abiga valminud pilkupüüdvad lastefiguurid, mis paigutatakse tänava eri kohtadesse hoiatama autojuhte, et tänaval on eesõigus jalgsi, tõuke- või jalgrattaga liiklevatel lastel. Väljas on ka temaatilised plakatid, autojuhtidele jagatakse flaiereid.

Projekti eesmärgiks on teadvustada
1) laiemale avalikkusele, et Vene tänav on vanalinna suurima laste kontsentratsiooniga tänav ja vanalinn võiks olla eelkõige inimeste, mitte autode päralt;
2) lapsevanematele, et laste õige tervisekäitumise kujundamiseks on oluline neid autoga mitte trepist-treppi sõidutada (kui ei ole selleks otsest vajadust, nt raske pill, füüsiline erivajadus vm).

3) lastele, et jalgsi, tõuke- või jalgrattaga kooli tulla on tore ja tervislik.

Oleme koostanud kaardi, millel on ära märgitud võimalikud peatumiskohad vanalinna servas ning aeg, mis kulub sealt koolini jõudmiseks. Nagu sellelt näha, ei ole autosõit eriline ajavõit.